DevOps

DevOps is een nieuwe term in de software ontwikkeling en iedereen gebruikt het te pas en te onpas. Het klinkt hip en nieuw maar wat wordt er nou precies mee bedoeld.

In feite is het niets meer dan een brug functie, een communicator. Iemand die de kloof tussen IT en Development kan overbruggen. Iemand met inzicht in procesoptimalisatie en niet bang is om iets nieuws uit te proberen maar het ook goed onderbouwd kan overbrengen en er budget voor kan regelen. Iemand die overweg kan met de procesmatige manier van werken van IT maar ook met de Agile manier van werken van de development afdeling. Eigenlijk een soort van kameLeon šŸ˜‰

Ik heb zelf jaren in de software ontwikkeling gewerkt, maar steeds kreeg ik een coƶrdinerende rol. Ik kon het team motiveren en coƶrdineren maar ook de communicatie naar buiten was voor mij niet vreemd. Wat zijn de deadlines en past dit enigszins. Vervolgens lossen we met het team de problemen op. Daar waar nodig sprong ik zelf nog bij maar ik ben er van overtuigd dat iedereen het meeste rendement haalt als die op de juiste plek zit. Mijn plek ligt daar tussenin. Soms in detail mee werken aan issues of implementatie van nieuwe software. Soms op hoog niveau een visie neerzetten voor de komende jaren en in grote lijnen de hoofdstukken bepalen waaraan gewerkt moet worden. Een DevOps rol is precies deze coƶrdinerende rol. Problemen vanuit de ontwikkelaar vertalen naar proces- en buil-optimalisatie en dit vertalen naar welke IT aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Dit geheel dan weer vertalen naar het management wat moet er gebeuren maar ook wat er aan budget nodig is.

Bij de ene klant zal deze rol veel meer gefocust zijn op procesoptimalisatie bij de ontwikkelaar, bij de andere klant zal het veel meer de interactie met IT zijn. Bij de ene klant zal operations heel dicht bij IT zitten maar er zijn ook klanten waarbij dit gescheiden is. Al met al blijft het een rol die flexibel moet zijn en juist in die flexibele omgeving zoveel mogelijk structuur moet bieden.

Print Friendly, PDF & Email