Ticket migratie

Een van de issues waar veel organisaties tegenaan lopen, is dat het migreren van het ene ticket management systeem naar de het andere veel rompslomp met zich mee brengt. Welke tickets moeten wel mee naar het nieuwe systeem? Hoe houden we cross referenties naar het oude systeem en eventuele requirements en design documentatie?
Voor al deze migratie issues is er een oplossing. Sommige zijn recht toe recht aan, maar voor andere migraties zijn complexe conversies nodig.

Ik heb een framework gebouwd welke verschillende ticket systemen ondersteund en welke ik gebruik om generieke conversies uit te voeren. Dit framework kan per klant uitgebreid worden met klant specifieke migratie oplossingen. Doordat ik het in een framework heb gebouwd kan ik de basis stabiel en generiek houden en uitbreiden met functionaliteiten.

Voor elke afzonderlijke migratie wordt een plan gemaakt. Hierin staat vermeld wat de globale tijdlijn is en welke activiteiten er worden uitgevoerd. Wat de go / nogo criteria zijn, hoe het nieuwe systeem geconfigureerd wordt maar ook of er user trainingen gegeven moeten worden over hoe het nieuwe systeem werkt.

Voordat de daadwerkelijke migratie plaatsvind worden er verschillende dry runs uitgevoerd. Hierin wordt de correctheid van de migratie zelf getest maar ook de werking van de klantspecifieke oplossingen. Zijn er tickets die niet gemigreerd kunnen worden door wat voor een reden dan ook. Pas als er een go is op een dry run dan wordt er een black out periode afgestemd. Dit is een periode waarin het oude systeem op slot gaat en de daadwerkelijke migratie uitgevoerd wordt. Zodra de migratie succesvol is afgerond en is goedgekeurd gaat het nieuwe systeem open en kan iedereen gebruik maken van de nieuwe omgeving.

Print Friendly, PDF & Email